Obuka za masera

Tokom kursa masaže upoznaćete se sa anatomijom i fiziologijom, tehnikaa masaže i komplesnim delovanjem tretmana. Obuka se održava u moderno opremljenom objektu salona masaže “Moć dodira”

Sadržaj kursa podeljen je u tri celine koje će biti obrađene tokom 25 časova. Nakon uspešno završenog ispita polaznici dobijaju sertifikate.
Posebna pažnja se pridaje individualnom pristupu svih polaznika
Radi se u malim grupama i to 3 do 10 polaznika, insistira se na znanju…
Izdaje se sertifikat
Polaganje se ne naplaćuje dodatno
Nastavni materijal se obezbedjuje u elektronskoj i štampanoj formi

PROGRAM OBUKE ZA MASAŽU “MOĆ DODIRA”

1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA:

– delovi tela
– mišići – slojevi
– skelet – periost, ligamenti i zglobovi
– kičma – građa, delovi, deformiteti i povrede
– vaskularni sistem – vidljivi deformiteti i nevidljivi poremećaji
– limfni sistem – limfni čvorovi i drenaže
– endokrini sistem – žlezde i čakre
– probavni trakt
– nervni sistem – centralni, periferni i kranijalni nervi, senzorni i motorni nervi, autonomni n. sistem – simpatički i parasimpatički, cervikalni, brahijalni, lumbalni i sakralni pleksus
– nervus vagus ( ida i pingala )
– osetljivost i reakcije na dodir.

2. MASAŽA

– Priprema masera – fizička, duhovna/psihička, ruke i prsti
– Priprema prostora – uslovi, ulje/krema, sto, ambienat, muzika, higijena, tišina
– zahvati: glađenje, mesenje, ceđenje, grabulje, rastresivanje, pritiskanje (aku-presura), lupkanje, vibracija, „usisna masaža“, smirivanje
– tok masaže: prednja strana – glava (uši), vrat, šake, stopala, noge, ruke, prednji trup, zadnja strana – stopala, noge i butine, krsta, rebra, kičma, mišići, plećke, vrat, glava
– početni i završni zahvati – smirivanje tkiva i tela
– tretman kože i potkožnog tkiva -primena potrebnih zahvata i metoda
– tretman mišića – primena potrebnih zahvata i metoda
– tretman skeleta – periost, zglobovi, pokretljivost, kičma – primena potrebnih zahvata i metoda
– limfne drenaže – primena potrebnih zahvata
– nervni sistem – periferni sistem i glavni spletovi, vagus i drugi nervi
– vaskularni sistem – primena potrebnih zahvata i metoda
– tretman celulita i masnog tkiva – primena potrebnih zahvata i metoda
– delovanje i reakcije u toku i posle tretmana.

3. KOMPLEKSNO DELOVANJE TRETMANA

– refleksne zone (glava, uši, šake, stopala)
– protok energije (čakre)
– periferni nervni sistem – nervni putevi
– atlasoterapija
– „tektonska“ terapija (pločaste koske na čerepu)
– hedove zone i dermatomija
– primena akupresure
– kiropraktički zahvati i tretmani – istezanja i „nameštanja“.

Početni kurs

30.000 RSD

Minimum 25 sati

Napredni kurs

40.000 RSD

Minimum 60 sati

Završni kurs

55.000 RSD

Minimum 90 sati

Napomene i objašnjenja:

Navedeni programski sadržaji su proporcionalno raspoređeni, zavisno od potrebnog, odnosno postignutog nivoa znanja i veštine.

Ovaj program obuhvata 3 (tri) stepena obuke i to:
Početni kurs ima za cilj osposobljavanje za relaks masažu.
Napredni kurs ima za cilj osposoblavanje za terapeutsku masažu, uključujući sportsku i anticelulit.
Završni (majstorski kurs) osposobljava polaznike za vršenje specijalnih delotvornih tretmana i obuhvata primenu specijalnog pristupa, posebnih tehnika, kao i praktičnu primenu dragocenog iskustva, veštine i znanja.
Preduslov za pohadjanje sledećih obuka je završen naš ( POČETNI KURS MASAŽE) uz prethodnu teorijsku i praktičnu proveru .

Cenovnik ostalih obuka

MASAŽA VULKANSKIM KAMENJEM

minimum 10 sati

10.000,00 dinara

ANTISTRES MASAŽA

minimum 15 sati

15.000,00 dinara

SPECIJALNA BOŽANSTVENA MASAŽA

minimum 20 sati

25.000,00 dinara

ANTICELULIT MASAŽA

minimum 15 sati

15.000,00 dinara

phone-handsetpushpinclockcrossmenumenu-circlecheckmark-circle